Dyb lyd fra HVDC

(Opdateret, nov. 2016 – videnskaben bekræfter – de mangler dog the missing link)
Hvad fa….  er nu det!! På flugt fra støj! Få dage efter at være flyttet ind i et ensomt beliggende hus hørte jeg DET igen. Med en intensitet som aldrig før. En dyb lyd. Kraftige sitrende vibrationer. ALTGENNEMTRÆNGENDE!

Havde ellers forsøgt at gardere mig. Flere gange inden indflytning gik jeg lange ture i skoven der omkransede huset (Kongeskoven på Stevns) – alt åndede fred og ro. Kort over elkabler i området var blevet rekvireret – mobilmasters placering undersøgt – ligeså transformerstationers etc. Alt så tilforladeligt ud. Lejekontrakt blev underskrevet. Men, helvede skulle bryde løs.

Der var flere støjkilder, her vil jeg omtale en af kilderne, en elektrisk.
Kære læser, nu skal du ikke lade dig forskrække af nogle tekniske ord og vendinger i teksten. Et åbent sind parret med nysgerrighed er vejen til forståelse. Min erfaring siger mig, at man ikke kan “tænke” sig frem til en forståelse af fx. mere avanceret matematik og fysik – det sker mere på den intuitive og “åbne” måde (aha-måden). Gå fx gerne en tur langs med hegnet til en større åben/frilands-højspændingsstation og slå “antennerne” ud – det giver ofte en god fornemmelse af de “usynlige” kræfter der her arbejder.

Følgende drøm bragte mig på sporet: ”En højt estimeret professor fortæller i drømmen levende om at han havde udgivet en omfattende afhandling om støj fra jordspyd. Nærmere betegnet “støj” fra højspændingsanlægs jordingssystemer – en støj som kunne opstå i tilfælde af at forskellige højspændingssystemers jordingsanlæg var placeret for tæt på hinanden. Dette kunne fremkalde interferens og i ugunstige tilfælde udløse resonansfænomener.”
Aha, mange tak!
Drømmen viste sig at være helt i overensstemmelse med Rudolf Steiners lære. Et samspil af flere kraftfulde ahrimanske kræfter som i dette område blev gensidigt forstærket. For lige netop her mødes 2 omfattende ahrimanske (satanistiske) systemer. Arbejdet med nævnte drøm og andre drømme og erfaringer, både før og efter, viste et puslespil som så småt kunne samles.
(Vedr. Rudolf Steiner og hans antroposofi også benævnt som åndsvidenskab – desværre er hans lære kun kendt af de få, og ja – selv for de “kaldede” er det et krævende studie)
På det ydre plan kan nævnes en række forhold som spejler den sjælelige udvikling. I denne sammenhæng, kan fx nævnes den vedvarende udbygning af el-nettet, en forstærket el-kobling til Skandinavien, Tyskland og Holland. Overgangen fra diesel- til eldrevne tog, herunder de faste forbindelser med el-net til togene mellem øerne og Sverige.
Alt dette skal selvfølgelig sammenholdes med tidens moralske fald (lavere astrale). Situation er alvorlig, vejen til afgrunden åbner sig.

Man må selvsagt spørge om hvorvidt sådanne erfaringer har almen gyldighed, og om grunden til, at lige netop jeg har disse erfaringer og oplevelser. Jeg er ikke i tvivl om at min personlige livshistorie og psykiske “setup” er en stærk medvirkende årsag – men, en undersøgelse peger på at fænomenerne også er almene eller kollektive fænomener.

“Støj” relaterer i denne sammenhæng både til elektriske og soniske (lyd) fænomener, dvs de målbare lyde.
De elektriske lyde; kommer fra alle mulige harmoniske og inter-harmoniske spændinger, strømme og felter (både over- og subharmoniske (typisk i forhold til en grund(tone)frekvens på 50 Hz)). En stor del af de harmoniske strømme, og dermed spændinger og felter, opstår ved tilslutning af ikke-lineære belastninger til elnettet. Disse belastninger er karak­teriseret ved et ikke-sinusformet strøm­optag, fx strømoptag der er begrænset til en del af vekselstrømskurvens periode, fx styret med tyristorer (ensrettere) – en afgørende ingrediens i HVDC-systemer. Der er endnu ikke fastsat grænseværdier for interharmoniske spændinger – (fraset krav fra elnet-selskaberne til vindmølleejerne).
De Soniske lyde; omfatter her også direkte fysiske svingninger i fx ophængte el-ledere (påvirkninger fra stående elektriske felter) – støj fra hysteresefænomener (polvendinger i transformere mv).

Her er et link til en brochure fra Siemens der illustrerer kompleksiteten og kræfterne i HVDC-systemer.

Nå, tilbage til “reality”. Jeg kontaktede fagkyndige – skrev bl.a. til Akustisk Selskab og Ålborg Universitet, og spurgte til, om de kendte til forhold som ovennævnte drøm (dog uden at nævne drømmen). Alle svarede benægtende – ingen havde hørt om noget sådant.

Via Google opdagede jeg, at DMI havde konstateret ”mystiske” ændringer i jordmagnetismen under Danmark – ændringer som havde vist sig i forbindelse med en opsætning af en referencestation for måling af jordmagnetisme på Rømø – hovedmålestationen er placeret ved Brorfelde på Sjælland. DMI resonerede at de pulserende ændringer sandsynligvis var menneskeskabte.
Kilden viste sig at være en såkaldt monopolært[1] højspændingskabelforbindelse, der løber fra Bjæverskov på Midtsjælland og sydpå over Falster, Gedser mod Rostock. Den anden pol løber i havet via en undersøisk elektrode ud for Stevns kyst, og derfra i kabel tilbage til Bjæverskov.

Jeg tænkte, her er kilden. Igen via internettet, fandt jeg frem til en sydkoreansk undersøgelse, udgivet som en lærebog i HVDC-anlæg, der understøtter min antagelse, jf.  følgende link til bogen : HVDC Transmission. Forskellige elektriske og akustiske (soniske) støjfænomener gennemgås her ganske detaljeret. Og bl.a. anføres, at afstanden mellem højspændte AC-systemer jordingsanlæg og ditto DC, af hensyn til “støj”, som minimum bør være større end 10 km.
På Stevns, hvor jeg boede, var afstanden mellem sådanne systemer mindre end 10 km.
Tanken blev med tiden til en overbevisning – og jeg vil senere, her på bloggen, forsøge at komme med nogle mere alment plausible forklaringer på disse fænomener.
Foreløbigt vil jeg gerne henvise til en god baggrundsforståelse af sådanne fænomener, her Jes Bertelsens “Dybdepsykologi 3 – Den vestlige meditations psykologi“. Her omtaler Jes Bertelsens  bl.a. Itzhak Bentovs fire teser, hvoraf især tesen om vibrationer som pendulbevægelser er relevant i forhold til bloggen “Svingende forstyrrelser”.
________________________________________________________________

Det bliver værre!
Utallige nye HVDC forbindelser er under udførelse, eller planlagt. Nogle eksempler.
I september 2010 blev der sat spænding på den nye HVDC-forbindelse under Storebælt (klassisk monopolær forbindelse, dog med et metallisk returkabel).
Danmark er også førende i denne form for forurening, jf. dette kort. Som nævnt skerstockholm marmorkugle vokser der i disse år en voldsom udbredelse af  HVDC-teknologien, fx til forbindelse af alle de nye havvindmølleparker der bygges i forvandene omkring Danmark. Og Danmark fungerer som brohoved for en massiv højspændt strøm mellem Norden og Europa.

Link til nogle enkelte HVDC-forbindelser. SwePol, fra 2000, en hybrid monopolær HVDC-forbindelse. Baltic Cable, fra 1994, en monopolær forbindelse. Link til den nye bipolære svensk-norske forbindelse (2013-16). NorNed fra Norge til Sverige, fra 2008. Og NordBalt fra 2016. Også i den modsatte ende er man godt med. New Zealand og Australien.
I mange år, især i øde egne, og i “u-landene” har man udviklet enkeltledersystemer med jord som retur, de såkaldte Single wire earth return (SWER) system. Systemer der interferer og også skaber globale resonansfænomener.

Nogle personlige erfaringer
Endnu er det kun forholdsvis få mennesker som registrerer lyd- og elektromagnetiske fænomener som beskrevet ovenfor.
Som eksempel på min lydfølsomhed er her et par eksempler.
Dagen før jordskælvet i Østdanmark i dec. 2008, hørte og følte jeg en usædvanlig uro under en tur i Lave Skov ved Humlebæk  – efterfølgende, om aftenen inden skælvet, nævnte jeg det for  flere naboer, og udtrykte at denne summende energi måtte frisættes, evt. som et jordskælv. Naboerne, der den følgende morgen blev vækket af et jordskælv, var en kende overrasket over min “forudsigelse”.

Den morgen, i 2011, hvor jordskælvet i Japan udløste tsunamier langs Honshûs østkyst var jeg tilfældigvis hos min læge og én turnuskandidat – pludseligt mærker jeg kraftige vibrationer i gulvet, -“kan i mærke vibrationerne ?”- spørger jeg, – Neej?! svarer de. Senere ringer min læge, og oplyser mig om, at der var et sammenfald mellem min sansning og seismografmålingerne (fra det japanske skælv) i København.

Også elektromagnetiske felter og stråling har jeg mærket og reflekteret over, bl.a. som teknisk chef på US-coastgaurds LORAN-C station på øen Angissooq ud for Grønlands Kap Farvel, her blev der sendt med en effekt på 1000 kW.
Efter kort tid sejlede jeg simpelthen væk i en jolle!

Senere, som ansat ved ICAOs vejrtjeneste med bolig ved kystradiostation i Aaasiaat. I vejrtjenesten  vedligeholdte vi i øvrigt seismografer for GEUS, bl.a. i Danmarkshavn.
Og som driftmester ved Grønlands Energi var jeg igen nærmeste nabo til kystradiostationen i Tasiilaq.

Igen kunne jeg koble det til barndomsoplevelser, fx på øen Rømø som, viste det sig, befandt sig i et specielt felt fra Decca-stationen ved Hjerpsted og Loran-C stationen på Sild (Rantum).

Tidligere, i 1980’erne som driftmester og koblingsleder ved Varde kommunale Værker (2 stk. 60 kV trafo-stationer samt ca. 110 stk. 10 kV stationer). Her “opdager” jeg voldsomme nedbrydende kræfter fra elektrosmelteovnene på Varde Stålværk.
Videre har jeg arbejde med elektriske installationer i skibe (praksis og lovgivning). Og, som alle andre, i det alm. liv.

I 1992 besøgte jeg det magnetiske observatorium i Qeqertarsuaq (Godhavn på Disko) for at drøfte de magnetiske forstyrrelser en påtænkt råvandledning af stål/jern ville kunne forårsage. I øvrigt en Ø kendt for sine varme kilder, heraf mange som er radioaktive.
I samme selskab, Nukissiorfiit forsøgte jeg at forhindre at energiadministrationen i Nuuk blev placeret ovenpå højspændingstransformere for Buksefjordsvandkraft – værket, desværre forgæves. Nuuk elværk og transformerstation

Kan vi “høre” elektromagnetiske svingninger, link til hjemmeside om “The HUM“, læs også denne tankevækkende artikel (på engelsk) om elektro-akustisk perception.
(Opdateret 5. dec. 2011)
Elforsyningsselskaberne installerer i disse år hundredetusindevis af nye elmålere til fjernmåling af stømforbrug. Dette sker via det såkaldte “intelligente elnet”, læs her om at “høre” denne nye plage.

Et landbrug i Nordjylland har i årevis været plaget af elektromagnetiske forstyrrelser, gården ligger på Konti Skan linien. Tjek links!

Danmark England, 1400 MW Viking-Link-StartsSverige Litauen 700 MW NordBalt

Ralph Sylvestersen 2010 03 05 (opdateret 2016)

[1] Monopolære højspændingskabler er jævnspændingskabler, hvor strømmen kun ledes én vej, mens returstrømmen sendes gennem jorden eller havet.  I HVDC- systemer er strøm og spænding pulserende – hvorimod de såkaldte galvaniske systemer opererer med konstant strøm og spænding, dvs ægte jævn.

15 svar til Dyb lyd fra HVDC

 1. jeg vil gerne ringes op på 21783522. Hilsen Lars Peter Simonsen
  Landbolysvej 11 9330 Dronninglund

 2. C. Lind siger:

  hvis det var infralyd, som fik Jerikos mure til at smuldre, så er det stærke kræfter vi er oppe imod, som ifølge gl. historier har resulteret i mange infralydforskeres mystiske forsvinden.

 3. Mick Mulholland siger:

  “The Hum” it’s called, it’s all over the world. Please read link.

  http://www.aticourses.com/blog/index.php/2010/03/07/home-low-frequency-hum-house-is-literally-humming/

 4. Mick Mulholland siger:

  Hi Guy’s and girls, I live on Amager and have the same problem, also 2-3 km from
  Amagerværket. Although I think it’s the building I live in it’s old and run down and I’m the only one that is bothered by the vibration and noise in the whole building.
  I also live on the top floor. my neighbour had water damage in the next building and the machines he had to dry them with vibrated my flat.
  Next to me I also have butchers two of them and they have ventilators also for their freezer and refrigerators, that can also give vibrations and infralyd if they are defect.
  I blame my building it’s old and falling appart.
  Cheers Michael

 5. Anne siger:

  Hvor er jeg glad for, at der er andre, der har det som mig.
  Kan godt se, at vi er tilbage i 2010, men jeg er simpelthen ved at blive vanvittig af infralyd-lavfrekent støj.

  Jeg har ellers troet, at det var over- naboer- som havde “gang” i deres udsugninger/ emhætter- vaskemaskiner/tørretumblere i en uendelighed.

  Jeg har et varmekraftværk- lige i nærheden- hvor jeg bor.

  Hvor filen går man hen, og klager over det ?

  Jeg vil da også sætte pris på, lige som Kaleb, at du kommer med lidt flere indlæg/oplysninger

  Venligst
  Anne

 6. For en dybere forståelse af lyden som et bevidsthedsfænomen henvises til buddhistisk filosofi og især den der er indeholdt i dzogchen-læren.

 7. @Marek.
  Mht. “egen” lyd, du har så absolut et point der, jeg vil mene at mange oplevelser er både/og – dvs både indre og ydre fænomener.
  Og mange tak for oplysningerne om dit måleudstyr.

 8. Marek siger:

  En anden meget tanke vækkende ting, er en måling jeg har lavet.!
  Min mic er kun 1 cmØX1cm. Jeg har placeret den i mine høreværn, mens jeg har dem på. Ikke overraskende er der temmelig meget LF støj, der åbenbart stammer fra mine øre. Formentlig er der tale om lyd fra blod gennemstrømning, og hvilket kan forklare hvorfor folk rundt om i verden kan høre “infralyd” alle steder.
  Jeg har IKKE forsøgt og måle andre personers støj fra kroppen. Jeg kan forestille mig at hvis man har det der kaldes uro i kroppen er det udtryk for nogle vibrationer i den.

  Er det for lang ude?

 9. Marek siger:

  Jeg bruger almindelig bærbar og dens mic. indgang. Som microfon bruger jeg kondensator microfon der åbenbart er ekstrem følsom. Den opfanger selv små bevægelser af en dør i den modsatte ende af huset.
  Programmet er Spectrum Laboratory V2.4 b8 (gratis). Jeg bruger ingen forstærkere eller filtre.
  Microfonen i den rå version koster ca. 25.- + ledning og stik. Kan købes færdig med det “rigtige” navn og fin indpakning for mere.

  Jeg har haft udstyret med på camping tur til Sverige og er efterhånden mere overbevist om at det vi kalder “infralyd” er i virkeligheden lavfrekvent støj hvor amplitude(styrke) ændring opleves som brummende lyd. Som eksempel; hvis du har 3 separate lydkilder 50, 60, 70 Hz, vil deres Peak værdi komme på samme tid (det samlede lufttryk) og opleves som impuls. Lidt på samme måde når et symfoni orkiester fyr alle deres instrumenter på en gang.

  Altså; hvis du har en pc, ledning og 25.-kr kan du efterligne mine “målinger”.

  Her er link til et måleeksempel, men der er utal af indstillings mulligheder i denne spectrum.
  http://ingeniordebat.dk/index.php?topic=1909.0

 10. Hej Marek
  Jeg målte vidt og bredt, både ude og inde. Kunne dermed også konstatere at min lydhørhed er ganske præcis, sågar helt ned til ca. 14 hz.

  Du må gerne oplyse flere detaljer om dit pc-udstyr.

  Har ofte samme fornemmelse mht. søndage som du beskriver – bl.a. måske på grund af et lavere lydtryk fra de højere frekvenser.

  Venligst Ralph

 11. Marek siger:

  RALPH:
  Hvad fik du målt med 2250?
  Udendørs, indendørs, div . rum osv.
  Jeg bruger selv en pc, Spectrum og condensator mic. Det giver en rimelig indtryk af hvad der er af lyd omkring mig, i forhold til det mine øre opfatter. Hverken det ene eller det andet er kalibreret.

  Min egen oplevelse af “infralyd” afhænger voldsomt af hvodan vejret er. Søndage er det værste. Jeg ved at flere andre rundt i verden laver lignede målinger, men mangel på et standard måde gør det på, gør nærmest umuligt og sammenligne resultater. Måle kan man i dag nemt uden mange penge, men analyse af resultater er det vanskeligste

  KALEB:
  Hvorfor mener du at det er nødvendigt med det omfattende udstyr til og måle simple vibrationer i luften som lyd er?

 12. kaleb laraen siger:

  tak.

  jeg brugte følgende ved mit første forsøg——

  god sennheizer condensator mic

  e-mu 1616m lydkort/breakout box

  steinberg nuendo 4 til at optage med

  steinberg wavelab 6 til analyse, måler 0hz-20khz

  optagelse 24/32 bit internt 48khz latencytime 3ms.

  ved næste forsøg vil jeg bruge 192khz

  det er nok, overgangsalderen, og ikke mindst den medicin man giver folk, der øger lydfølsomhed.

  jeg selv har to gange været lydoverfølsom i længere periode, begge gange forsvandt det med sygdommen.

  1. havde ” ferocromacytom”, dvs. at svulsten på binyre, kopierede adrenalin/cortison produktionen, altså stærk hormonal forstyrelse.
  2. havde tbe virus “hjernehinde betændelse” fra skovflåter.

  dog har jeg altid kunne høre lav freq. ,og mærke højspænding, jeg mener at kunne fortrænge det.

  jeg leder efter nogen der vil, analyserer mine lydfiler “wave filer”, for at få klarlagt om min analyse er korekt.

  jeg kan sende lydfil, og screen shot af målninger, hvis nogen vil være med.

  venligst kaleb larsen

 13. Hej Kaleb
  Mange tak for din interesse 🙂 Hører gerne om dine evt. fremtidige målinger og om du kan finde billige metoder til måling af den lavfrekvente lyd – jeg har tidligere lejet udstyr hos Brüel & Kjær (Type 2250).

  Du omtaler en ældre dame – sjovt nok, så viser flere forskellige udenlandske undersøgelser (USA, GB), at gennemsnitsalderen for mennesker der første gang oplever gener fra det lavfrekvante spektrum er ca. 56 år.

  Venligst Ralph

 14. kaleb larsen siger:

  hej. det er vildt godt det du gør.

  jeg prøver selv at finde en billigere måder at måle, infralyd.

  under lyd optagelse hos en plaget gammel dame , fil jeg den tanke at det moske også havde med nærliggende højspænding at gøre.

  jeg jeg ser frem til at læse dine fremtidige indlæg.

  venligst. kaleb larsen

  tlf.60803127

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s