Meningsløs elproduktion, eller

Emma Maersk(27022009 – opd. 2013 sep.)
Denne artikel er måske en anelse “off topic” i forhold til emnet i denne blog – dvs. “svingende forstyrrelser og lavfrekvent lyd”.
Men,  støj er jo ofte en følge af voldsom aktivitet og emnet her (meningsløs elproduktion) hænger selvfølgeligt sammen med den fremherskende vækstfilosofi og -politik. Ordinær vækst er typisk lig med øget energiforbrug. Hvilket med den nuværende teknologi bl.a. genererer støj.
Derfor kan to store støjkilder skibe og vindmøller, her sammenholdt, på glimrende vis illustrere skismaet. Bemærk sammenfaldet møller og Møller.

Vi starter med et måske lidt skævt perspektiv, men, det giver os et interessant og ganske sigende udsyn.
Okay? Tag et kik!

Billedet viser et moderne containerskib med en installeret effekt på 109 MW – og, prøv så at sammenligne denne effekt (109 MW) med hele Danmarks elproduktion (link til “øjebliksbillede” af elproduktionen), bemærk her især vindmølleandelen. Og her er et link til historikken for både elproduktionsmåde og elpriserne.Vindmøller

Hvis vi kikker lidt dybere, vil vi se, at 6 til 8 containerskibe i denne størrelse har et max energiforbrug (installeret effekt x tid) svarende til samtlige danske vindmøllers gennemsnitlige produktion (791 MW i 2008, jf. Energistyrelsens statistikker). Her er der endda ikke taget højde for energitabet i skibsmotorer – et moderne dieselanlæg i skibe har en termisk virkningsgrad på ca. 50 %.
I Danmark, i 2008 var der flere end 5000 vindmøller med en installeret effekt på ca. 3167 MW.

Eller når det globale energiforbrug alene fra internettet nu er på 1500 TWh, sammenholdt med, at verdens 228.000 vindmøller producerer 459 TWh (årstal 2012), ja, så skal vi måske starte med at skrue ned for forbruget. For der er jo netop direkte sammenhæng mellem vækst (herunder også såkaldt bæredygtig eller grøn vækst) og klimaforandringerne.

(Opdateret) Vindmøllers nytteeffekt er ekstremt lav. Nye hollandske undersøgelser viser, at en vindmøllepark med en installeret effekt på 100 MW, på årsbasis, i gennemsnit kun leverer 4,14 MW, dvs. ca 4% af den installerede effekt. Samme undersøgelse viser at en fortsat udbygning af vindmøllesektoren reelt vil bevirke et større forbrug af fossilt brændsel. Den undersøgelse skal tages med et gran salt, jf statistikken for Dk nedenfor.
Nu er møllers nytteeffekt eller virkningsgrad jo ikke afgørende i og med at tilført energi (vind) er “gratis” – men, alle fremstød og kampagner for mere vind sælges under paroler om at så og så mange husstande vil kunne forsynes. Og her bruges altid den installerede effekt som grundlag – hvilket giver et fuldkommen misvisende billede.
Ved årsskiftet 2011/12 var der i Danmark 4.940 møller med en installeret kapacitet på 4.000 MW, årsproduktionen i 2011 blev på 9.844.730 MWh – hvis produktion var lig med den installerede effekt ville årsproduktionen være 35. 040.000 MWh – gennemsnitsforbruget af el per husstand per år var 3,5 MWh ~ 3.500 KWh.

Skibene, der nærmest fungerer som transportbånd for en uendelig strøm af “legetøj” til den vestlige verden – som, efter en tur  gennem Wal-Mart, Bilka o.a., via store og små’s “børneværelser”, genbrugsstationer og lossepladser lastes på ny og fragtes tilbage til genoparbejdning på sweatshops’ne i fjernøsten.

Med el-energi er nu sådan, at en stor del af det såkaldte ”el til husholdningsforbrug” der figurerer i statistikkerne nu om dage bliver brugt til ren og skær underholdning i de små hjem. Vi smadrer gerne vores omgivelser alene for at blive underholdt. Ordet “husholdning” har således fået en ny betydning.
Ligeså med strøm, groft sagt så nærmer vi os det punkt hvor det er helt i orden med fangelejre når bare strømmen til det elektriske hegn eller -stol kommer fra vindmøller. “Grøn”, grønnere, grønlortebrun, hm, Hitler var også vegetar..

Lloyd’s List meddeler i dag (05032009), at mere end 10% af verdens containerflåde, eller 453 skibe nu er oplagt. Hvilket overordnet må betegnes som en god nyhed.

Og m.h.t. lyd, ja så er det åbenlyst, uanset det endelige udbytte, at der genereres en pokkers masse larm – både fra skibe og møller, og ikke at glemme, selve fremstillingen af disse “maskiner” larmer også ad h.. til.

Den overvejende del av lyden fra vindmøllen skabes af vingernes passage gennem luften. Denne lyd opleves som en hvæsende og/eller ”sviscthende” lyd. Lyden er bredspektret.
Vindmølleindustrien ynder at sammenligne denne støj med lyden af vinden i træer og anden bevoksning.
Man skal godt nok være tonedøv for at komme med sådan en påstand, det svarer nærmest til, at man ikke kan høre forskel på, om Beatles og /eller Bach afspilles forlæns eller baglæns.

Nyeste forskning viser, at store vindmøller >2 MW udsender relativt mere lavfrekvent støj end små vindmøller. Efterhånden som støjen bevæger sig væk fra møllen, bliver det lavfrekvente indhold endnu mere udtalt, fordi luftens absorption reducerer de høje frekvenser meget mere end de lave.
Modstanden mod vindmøller på land er stor og mange modstandere ser helst vindmøllerne placeret til havs. Hermed mener man at miljøproblemerne er løst, hvilket selvsagt er en vildfarelse. Både støj fra såvel selve konstruktionsfasen (fx monopiling) og ordinær drift samt elektromagnetiske felter fra himmelhøje højspændingsgeneratorer, flydende transformerplatforme, undersøiske kabelanlæg mv. påvirker alt liv under, i og over havet. Havet er for f. da også uerstattelig natur!
Se under fanebladet “link-samling”, under overskriften støj.

Som nævnt er også skibe kilde til megen støj, både i luften og nede i havet – samt årsag til en kraftig luftforurening, jf. denne rapport fra marts 2011, og (uddrag i kursiv).
De overordnede resultater og konklusioner mht. helbredsrelaterede effekter fra den internationale skibstrafik er som følger; (bemærk, at støjens sundhedsskadelige effekter ikke er medtaget i nedenstående tal, hverken for de ombordværende, dyrene i havene, mm).

Alene udstøds-emissionerne fra den internationale skibstrafik (hele den nordlige halvkugle) er ansvarlig for helbredsrelaterede omkostninger i Europa på 58 mia. Euro/år (435 mia. DKK/år), hvilket svarer til 7 % af de totale helbredsrelaterede omkostninger i år 2000. I år 2020 er omkostningerne steget til 64 mia. Euro/år (480 mia. DKK/år), svarende til 12 % af de totale helbredsrelaterede omkostninger. (Ovennævnte beløb betales af skatteborgerne – og bemærk at skibsfarten under Fogh-styret stort set blev fritaget for skat).
Antallet af for tidlige dødsfald i Europa pga. den internationale skibstrafik er ca. 49.500 tilfælde i år 2000 og ca. 53.200 tilfælde i år 2020.
Danmarks internationale skibsfart er helt i front med hensyn til udledning af drivhusgasser, jf. fx. mit læserbrev til Information her, link

Link til CO2-målestationen på Hawaii; opdateret

For dieselmotorer gælder følgende. The carbon contents can be compared with 86,5% which corresponds to that given for all fuels from the Lloyds Register CO2 emission factor, 3170 kg CO2/tonne fuel or 660 g/kWh.
27022009 Ralph Sylvestersen


Creeper

7 svar til Meningsløs elproduktion, eller

 1. Maybe you should edit the blog name Meningsløs elproduktion, eller? | Feltmester to something more generic for your blog post you write. I loved the the writing still.

 2. Extenze siger:

  thanks !! very helpful post!

 3. Peter siger:

  Ja, elproduktionen vil jeg nok ikke ligefrem kalde meningsløs, men at store supertankere sejler rundt i havene og bruger den enorme mængde energi kan virke noget mærkværdigt, i en tid med global opvarmning, CO2-udledning osv.
  Mht. import så tror jeg godt vi kunne spare noget energi her. Vi må jo huske, at vi ikke kun er midt i en økonomisk krise, men også i en klimakrise. Så må man prioritere om det er fremtiden eller børnenes julegaver der skal sikres?

 4. KDM siger:

  hvorfor først næste år?

 5. Sune S siger:

  Ja, lad os da droppe al import, det har Danmark sikkert godt af! Man skal da være idiot for at foreslå sådan noget! Importen er en kæmpe del af Danmarks industri, vi ville aldrig nogensinde kunne klare os uden import. Hvor skulle vi f.eks. få jernmalm fra, hvis ikke fra Kina med kæmpe “støjgenererende” skibe?
  Og hvad er det for en konklusion at drage til sidst?
  “Det er åbenlyst, uanset det endelige udbytte, at der genereres en pokkers masse larm.” – HVAD? Skal vi nu droppe vindmøller fordi de larmer og så gå over til atomkraftværker i stedet for??! Magen til bs skal man da lede længe efter…

 6. Martin K siger:

  Og så lige tænk på hvorfor der flyder så mange 109 mw lystyachts rundt for at vi kan spare nogle håndører på varer fra østen,, det er jo til grin..
  Drop al den import og al den følgende energifråds. Så må børnene undvære ipods til jul de næste år..

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s