Kosmisk kaos

I forlængelse af hvad der tidligere er skrevet på disse sider om stråling og felter må  forplantningen omtales.
For ligesom at pejle os ind på hvor jeg vil hen med denne artikel vil jeg nævne en af mange misforståelser.
For nogle årtier siden opstod en nu ret udbredt skrøne om at kvinder er fra Venus, og mænd fra Mars.  Kosmologisk er denne opfattelse det rene vrøvl.
Mænd og kvinder kommer, i artiklens kontekst fra henholdsvis Solen og Månen. Hvordan det skal forstås forklarer jeg nede i teksten.
Her kan du læse en kort hard core udgave af sol/måne forholdet.
Jeg kommer også lidt ind på nogle nyere forskningsresulater om arvemassen, DNA og gener.

Fang an – Dobbel-op i skyggen
Rødt eller Knaldrødt
De tre magter
Dæmoner, spøgelser og fantomer
To gange treenighed

elektromagnetism healing

Fang an – Dobbel-op i skyggen

Formålet med befrugtningen af kvindens æg er at skabe kosmos i æggets kaotiske materie, så de åndelige æteriske kræfter kan påvirke ægget på den rigtige måde. Dvs. kosmos “ordner” ægget i samklang med vores jords stråler og felter. (Ordet “Formålet” skal opfattes i bloggens kontekst)
Undfangelsens geografi spiller også ind, herunder elektriske og magnetiske forhold (ledningsevne o.a.) i luft, jord og vand. Fx havde radiotelegrafister et godt kendskab til radiobølgers udbredelse under forskellige forhold.
Kosmos er i denne sammenhæng, der hvor rum og tid udspiller sig, dvs. der hersker en vis naturlig orden.
Overordnet er de dominerende kræfter solen (phallus) der møder møder månen (uterus) – men også andre kræfter medvirker til en finjustering af “af/udkommet”. Ja, alt lige fra stjernernes og planeternes stilling til noget så trivielt som eventuelle naboers humør påvirker. Undfangelsen er en utrolig følsom og delikat begivenhed.

Kvinden kan i denne sammenhæng opfattes lidt som et bundkort (mother board), og manden som det livgivende program.

Den menneskeskabte stråling forstyrrer denne kosmiske orden, og menneskeheden undergraves i stigende grad. Sammen med en perverteret eros, dvs en pornografisk seksualitet, bevæger vi os mod kaos. Dette afspejles fx i allehånde tvilling- og dobbeltgænger-fænomener, og dét i et omfang som kan ses i kromosomer og i generne.

Billede parasit tvillingTvillinger, generelt.
Dobbeltgængere
Onde tvillinger
Tvillinger som parasitter.

Religiøse tekster forklarer hvordan man undgår at besudle og pervertere eros. Og om kyskhed, troskab, renhed, afstand mv. Uanset om teksterne er kristne, buddhistiske, islamiske eller hinduistiske – ja, så er levereglerne ret enslydende.
Phallos rejser sig hver dag ligesom solen, og det er afgørende at manden får kontrol over denne rejsning, og sædafgang. Kvinden følger månen, et mørke rige hvor hun ikke har kontrol over sin “sædafgang”, dvs ægløsning. Da kvinden typisk ikke har kontrol over sin æg-afgang, svarende til en hæmningsløs eller ukontrollabel sædafgang – ja, så blev kvinder naturligt opfattet som laverestående i forhold til det spirituelle liv. Og kvinden blev derfor, helt naturligt pålagt ikke at friste manden. Som eksempel ville Buddha ikke have kvinder i sin gruppe – kvindes ufrivillige æg-afgang var et problem. Forestil jer mænd rende rundt og sprøjte sæd, helt ude af kontrol, fx i kirker.

De undfangede er nu ofte befængte med mere eller mindre synlige dobbeltgængere, de nyfødte bliver ganske simpelt, rent fysisk, “grimmere”. Og desto mere, åndeligt set.
Lignende forstyrrelser opstår selvsagt ved kunstig befrugtning.

Jeg nævnte de gamle dyder om renhed, troskab mv. Et løsagtigt sexliv med flere partnere er ødelæggende. Åbenbart var man tidligere klar over, jf. biblen og andre tilsvarende tekster, at menneskeheden udvikling kunne afspores og bringes til fald – bl.a. ved ændringer af arvemassen. Derfor var der en række regler om familie og ægteskab, og dybereliggende tabuer om bl.a. promiskuitet, incest mv.
Nyere forskning viser at der sker blivende forandringer i kvindernes DNA og æg ved hvert et samleje. Promiskuitet maltrakterer DNA som bliver varigt ændret. Både Genotypen og Fænotypen ændres. Flere og flere unge kvinder udvikler “luderfjæset” – gerne garneret med tatoveringer.
F. Nietzsche kan ses som et eksempel på en af banerførerne for Antikrist, han levede sandsynligvis i dybe incestiøse forhold, jf. hans hemmelige dagbog. Og var præstesøn! C G Jung var i et mere end intimt forhold til sin mors “Dobbel”.
Konger, præster, folkeførere og kunstnere! Læs deres slægtshistorie. Er de evigt forbandede? disse konger og præster, ledere af den såkaldte kristne kirke, de kendte jo “loven” og budene.
Nye forskning viser altså at gl. betegnelserne og talemåder, såsom uægte, horeunge, bastard, “fædrene synder rammer børnene i 3-4 led”, mv. dækkende over dybe sandheder.

Som eksempel kunne jeg fristes til at pege på den såkaldte “kaospilot -uddannelse”, man kan her måske ane en vis sammenhæng ved at se på den typiske kandidat, et indslag fra et afsporet kosmos.

Rødt eller knaldrødt 

Et arv fra det velkendte udtryk fra 1930’erne, “Stauning eller Kaos“? Den knaldrøde alkoholiserede og “kvindeglade” landsfader sikrede, sammen med minister Steincke Danmark et førerskStauning_eller_kaos_1935_02ab i racehygiejne, det hvide snit, elektrochok mv.

Lige før jul (15) var der en del debat om en komiker som viste sig i badet sammen med sin datter. Jeg skrev da følgende kommentar.

Skam og skærm. Om naturlig rødme og blufærdighed. Og forskellen på et rødt æble og en rød fluesvamp.
Rødmen og blufærdighed er en naturlige beskyttelse og skærm mod lavere astrale angreb. Et barn der naturligt rødmer, viser blufærdighed og skærmer og beskytter sin uskyld, kilden til liv. Som et æble der rødmer i solen og derved forbliver ren.
Modsat den røde fluesvamp der vender frugtlegemet mod den mørke jord, her svirrer der med insekter og småkryb der nedbryder, et dødsrige.

Kønnet rummer livets kilde. Sproget viser det. Hermes, vismanden fra Egypten vidste det; at kønnet og kønsakten er hellig, forudsat at der er blufærdighed. Som Hermes og andre sagde det, hvis kønnet og kønsakten skues, ja så flygter alle gode engle – de tåler ikke andres blikke.
Ord som skam og skamlæber hænger sammen med denne gl. visdom. Jf. fx tilsvarende svenske ord, blyg og blygläppar. Et hint til naturlig blufærdighed, og om at respektere, skærme og værne denne “hellige kilde”.
Den krænkede
vil naturligt gemme sig. Dette blev misbrugt i “skammekrogen”, et ondt kristent trick – også kendt fra Tvind-skolernes “rundkreds”.
Følelsen af skam virker også indad, med den uheldige bivirkning, at bevidstheden ikke når ind bag skammen – og erkendelsen af hvad man indeholder bliver dunkel, dvs både “skyggen”, og dermed også den mere omfattende og totale skygge, den som rummer de dybe karmiske forhold forbliver dunkle. Sidstenævnte betegnes ofte som dobbeltgængeren. Dobbeltgængerstrukturerne er lagdelte – og der vil man møde de såkaldte tærskelvogtere. At møde disse mindre og større tærskelvogtere er dybt rystende for jeget. At møde, eller passeres disse uforberedt rummer store risiko for at udvikle  sindssyge. Dybe traumer, misbrug mv. kan kaste jeget ude i disse grænseegne.

Nutid.
Kokke og komikere er blevet tidens vise mænd.
Kokken, le chef eller kulkældermesteren, der i en sky af dyriske dampe, med testiklerne på kogepladerne – forkuller liv.
Og hofnarren, komikeren, der som harlequinen korrumperer virkeligheden. (Jf. fx Vladimir Nabokovs opvækst og Picassos Guernica med de “skjulte” harlequiner – vampyrer med “evigt” liv).

Picasso Guernica harleqin

Et trefoldigt vanvid udfolder sig. Fodermesteren, dyret og domptøren! Dvs. fodermesteren i skikkelse af kokken fodrer publikum (dyret), og komikeren, den psykiske vampyr, skaber overtrykket i dyret og opsnapper dunsten eller dåselatteren (den energi som folk ganske sanseløse lukker ud). Som en slange der æder sig selv, og væk er alt menneskeligt!
Tre monstre på stribe. HO HO HO.

Eller som den nys udnævnte franske ambassadør (erklæret homo) i Vatikanet, der billedligt talt; baglæns, med enden i vejret bakker op til pavestolen for at aflevere sine akkreditiver. “Gode kristne”, Kong Jesus’ bannerfører – pavestolen besat af jesuitter og brune krigere, HO HO HO”.
Entertainere og klovne har ofte karakter af psykisk vampyrisme, fx Victor Borge. Tidens (efterår 2016) bølge af såkaldte dræberklovne viser dette på en direkte måde.

Jeg nævnte kaospiloterne. Homoseksualiteten blomstrede i det gamle Grækenland, og senere i Romerriget. Varme bade i radonkilder var yndet, unaturlig kaos opstod. Jf. også min artikel om HVDC hvor jeg omtaler de radioaktive kilder på øen Disko.
Og nu er regnbuebørn blevet trendy.
Vi kender regnbuen fra eventyr, ude hvor regnbuen ender er der guld. Guld er superlederen til Soldæmonen.
Og formanden for det danske regnbueparti kalder på et nyt ´68 oprør, skruen skal have yderligere et venstredrej – ALT skal respekteres! Uden sans for det nødvendige JA og NEJ.

Antenne suppe
Eller kaos i antenne-suppen eller i antennens skygge, liv muterer eller dræbes.
Billeder af en kobber/guld-spiral og en større, en LORAN antenne. På forsiden omtaler jeg følgerne hos en kvinde som blev undfanget i en sådan kobbersuppe.

kobberspiral       angisoq loran ant

kobberspiral Medical X-Ray

IUD-Placement
Den indbyggede antenne kan forstærkes, fx en skuldertaske på hoften med en mobilos, eller et induktionskomfur (20 – 100 kHz) vil booste effekten og ja, “kildre” rygmarven mv. Ønskes lidt mere effekt, ja så kan man blot placere gryden lidt skævt  – så er man sikker på at blive rigtig “SKÆV”.

B-induktion-gz-uu-E

Magnetkurver for induktionskomfur

ELEFANTER – KROKOFANTER
Hvis undfangelsen “lykkes” vil der ofte kunne ses et “skævt” æterisk legeme.3 headed man
Alle mulige hybride væsner ankommer nu i stigende tal.
Og Sundhedsstyrelsen, HA HA HA, må selvsagt påstå at fx transkønnede er den nye norm, nu venter vi blot på at det 3-hovedede bæst bliver normen.

Vil vi se flere med “doubel-up” kønsorganer, jf denne kvinde med 2 stk. forplantningsorganer, hvilket også ses hos mænd, flere penisser?
Det kan næppe undre at forskere nu konkluderer, at arbejdere i traditionelt giftige miljøer, ikke har øget risiko for at føde børn med misdannelser – forureningen er massivt tilstede overalt.

Ikke overraskende er der ligheder med lemurernes hedengangne verden, fx pungdyrenes forplantningsorganer.

En passant. Horder af kvinder kastede sig over Tupperware. Der blev ligefrem holdt homepartys. Og efter festen kunne man høre kvinderne lovprise lortet.
Det er velkendt at plastik forstyrrer og hæmmer de mandlige hormoner, testosteron mv. Resultatet er bl.a. bitch-patter eller Gyno.
Senere kastede, vel sagtens de samme kvinder sig over plastik-dildoer.
Alt er nu pakket i plast, fødevarer mv. Vores drikkevand løber i plastrør. Børn sutter på LEGO og alt muligt andet plast.
Silikone er en plastikhybrid som flittigt bruges i fx sutter og som brystimplantat.

De tre magterfeminie-lucifer

Et aspekt for forståelsen, er at erkende at de luciferiske kræfter er feminine, at de ahrimanske- er maskuline – og at både Kristus og Sorath er androgyne.
De jungianske begreber om animus og anima kan understøtte ovennævnte forståelse.
Bemærk den amerikanske “gudinde”, den viser til det ahrimanske (dvs. satanisk). Højre arm, Sieg Heil! – rejser  sig fra dybet.
Mange antroposoffer fokuserer på den “amerikanske ahriman”, en udvikling pga de amerikanske kontinenters magnetiske struktur – ok for så vidt de kraftige nord/syd kræfter (Rocky Mountain/Andes) mv. statue-of-libertyMen, ret beset er den europæiske udvikling langt fra “bedre”. Selve grundlaget for det radioaktive helvede blev fortrinsvis udviklet af forskere i Europa  – hvor Asuras og Soldemonen udfoldede sig. “The Carrington flare“. Som eksempel kan Norge nævnes. Hvalfangerne koblede syd og nord.

Bag ved al snak om diverse magter må man selvfølgelig forstå baggrunden, religionernes grund, mv. Jeg har en artikel om med mit bud på nogle grundlæggende forhold, fx denne: Childhood’s End.

De fleste kender endnu dette citat fra biblen; “Men eders Tale skal være ja, ja, nej, nej; hvad der er ud over dette, er af det onde”. Der er en dyb pædagogik i denne lære. Det er nødvendigt at udvikle sympati for sande moralske handlinger, og antiparti mod umoralske handlinger – vi skal ikke sluge kamelerne!
Selvsagt skal man kunne gennemskue, og sætte sig ud over  egne fordomme, igen som beskrevet; om bjælken og splinten i øjet.
Men igen, også det nye testamente afslører en række ondskabsfulde skikke – trolddom og voodoo.

Følgende billeders symbolik er selvforklarende. Førstnævnte dog med klare ophøjede væsner. (Lucifer – Satan – Antikrist).

flag-russian-federation-svg                  eu-flag-eiffel-2008  fn-flag-svg

Som eksempel kan nævnes Niels Bohrs (ridder af elefant-ordenen) diskussioner med Albert  Einstein om kvantefysik og relativitet.
Einstein udtalte, at Gud ikke kastede med terninger – modsat Bohrs og kvantefysikkens grundtese om altings tilfældighed – en art ligegyldighed. Dvs Einsteins Gudsopfattelse indebærer et valg, og dermed frihed.
Og senere ser vi, at Einstein valgte at være aktiv modstander af udviklingen af A-bomben. Modsat N. Bohr, der aktivt medvirkede til udviklingen af disse frygtelige våben. Dvs Einstein havde en sundere dømmekraft og moral.

For en dybere forståelse af frihed kan jeg anbefale “Frihedens Filosofi” af Rudolf Steiner, fra den tidligere periode hvor han endnu var en mere ren intellektuel. Senere, da han kører ud over kanten som mystiker, ændrer han på teksten. Så, læs ham kritisk – vi ældre husker Familie Journalens find 5 fejl, Steiners fejl er lidt bedre skjult. Hans ideer om frihed og karma, dvs. sol- og måne-tiden,  har nogle “mindtraps”.

En tilsvarende manipulation og nedbrydning sker også med vores planets livslegeme. Og decideret global Geo-engineering er igang.

bohrs-atommodel

I mindre skala sker det også med vores drikkevand.img-1993-ved-lyngsmarkfjeldet-disko
Som gl. vandværksarbejder slog det mig; “at dette vand – den er da helt gal!” Et rent mineralsk produkt uden højere liv.
Drikkevand skulle jo hentes fra rislende elve og bække. Der hvor de finere “Vandmænd”, elementar-ånderne såsom sylfider og undiner m.fl. beriger vandet.
Vores drikkevand er stendødt. (Bemærk, gnomer og “nisser” og lign. underjordiske væsner tilhører ikke denne gruppe af elementar-ånder)

Ragnarok, syndfloder har altid været en realitet. Apokalypsen i Johannes Åbenbaringen beskriver kommende skift i menneskehedens udvikling.
Det altafgørende er retningen, op eller ned! Stigende op i de højere devachan-verdener, eller nedad, for ultimativt at falde i den Store Kloak, sidstnævnte ofte symboliseret ved det sorte centrum af mandalaen.

Dæmoner, spøgelser og fantomer

Ifølge den esoteriske kristendom er underlivet, den nedre del af torsoen, dvs underlivet det mest ophøjede eller hellige i mennesket.
Derfor er der belæringer om hvordan vi forholder os til dette, fx. biblens tekster om kærlighed og seksualitet mellem mennesker. Belæringerne indeholder nogle basale grundprincipper som ikke længere forstås, eller respekteres. Kort sagt:
1. At udøve magt og tvang, ikke at respekterer andre sjæles frihed, åbner for dæmoner, resultatet er: Astral forurening og besættelse.
2. Dårlige sociale forhold, herunder uretfærdighed som skaber ufred (dårlige love) – fx at nogle har elendige boligforhold, andre overdreven luksus mv. Det bevirker at det ægte broderskab er fraværende; skaber stemninger og situationer der åbner for spektre (spøgelser), resultatet er: Æterisk (livslegemet) forurening og nedbrydning.
3. Løgn, bagtalelse og forstillelse åbner for fantomer: Det fysiske (opstandelses) legeme nedbrydes.

Alle former for nærkontakt under ovennævnte forhold, fx knus, kys, samleje mv vil virke accelererende.
Vuggestuer og børnehaver er selvsagt fatalt skadelige mht. ovennævnte gespenster – forestil dig et “puderum”. . . ! De velmenende pædagoger var/er, som resten af samfundet blinde for disse forhold.
Vand- og badelande, spa-bade, saunaer, samtale-lokumer, massage mv. er perfekte miljøer hvis man ønsker at blive befængt med, eller udveksle ovennævnte onde magter. For tæt kontakt med dyr, ligeså.
Sådanne forhold viser sig hyppigt i drømme – fx. i “vanddrømme”, drømme om dyr, passage af grænser mv. Æterlegemet kan groft sagt deles op i 7 lag. Lysæter, kemisk æter, klangæter mv. Drømme kan vise hvilke lag der er i “spil”.
Abernes planet er inden for rækkevide.

Disse gespenster farer ud af/fra mennesket når det dør – og, ja man kan faktisk rent fysisk ane at hospicearbejdere, bedemænd, præster og lign. er temmelig udsatte. Afdøde kan også “hoove” over dødssteder, eller gravsteder. Fx over dødsstedet ved voldsomme begivenheder.
Over gravstedet, kan illustreres med hjælp af Troldkarlen C G Jung som jeg skriver om andetsteds. Jungs (alm) hovedværk, bærer titlen “Mysterium Coniunctionis”, slutmålet er her foreningen af den røde konge og den hvide dronning – to figurer uden for karma, the walking dead.
Titlen på hovedværket, og temaet peger bl.a. til den traditionelle balsamering  af faraoer, konger, dronninger og lign. Jf. den okkulte flytning af en dansk konge ved jævndøgn. Under visse specielle forhold “ser” sjælen her kroppen i alt for lang tid, forvirres – og stiger ikke op i de højere sfærer. Sådanne “sjæle” kan hænge i årtusinder. Og hvis de kommer ind, dvs inkarnerer har de intet kendskab til Kristus Impulsen.
Skitsen viser Steiners kosmologi (og teosoffernes). Deres såkaldte Kristus er reelt Soldemonen også kaldet Antikrist, jf nogle forklaringer her.

evolution-earth

To gange treenighed

Om hvorfor undfangelsen bør ske i dyb kærlighed, om natten omkring vinterjævndøgn. Billedet nedenfor viser en treenighed. Denne treenighed er også i underlivet – det højeste i midten (jadeporten) – ovenover (glans/klitoris), svarende til “det venstre”, og nedenunder  (anus) modsvarer “det højre”. (Forudsat at mennesket er rent og jomfrueligt).
I forlængelse af gl. visdomskilder, såsom Hermes og astrologien, ja så må vi nu forstå at verdenen har “flyttet” sig. Astrologien tager fx ikke højde for solstorme, og andre plasmaudledninger. Atomprøvesprængninger og andre menneskeskabte plasmaudledninger skal medtages hvis nutidens astrologi skal kunne bruges.

christ-lucifer-and-ahrimanI midten (i æg og sæd) bor guderne, de ophøjede væsener såsom Jahve (Exusiai) og endnu højere magter. Til venstre har vi de Luciferiske eller Djævelske magter – og til højre, Satan eller de Ahrimanske magter.
De to magter har især sæde i henholdsvis klitoris/glans og på nudansk, i røven, anus.
Fx er de erogene zoner omkring anus luciferiske som åbner direkte til Satan. Stimuli af disse områder, fx med tungen, et slangemonster uden rygrad, et Asurasvæsen – fører til Antikrist/Sorath.
Ubefrugtede æg- og sædceller henfalder hurtigt og krystalliseres,  dvs forstener totalt – Dynamis dør!

Rituelle orgier hvor ovennævnte praktiseres (og mere til) har været brugt i tantraskolerne i tusinder af år.
Og i loger mv. i vest.
Klart nok spredte det sig fx til visse rocker-indvielser, fx at praktisere oral sex med menstruerende kvinder. Og nu, nærmest mainstream.
On the cover of the Rolling Stone! or a Mr. Flint Stone! YABADABADU.

Fx forstår nutidens kvinder sjældent de dybere aspekter i kønslivet. Det at det befrugtede æg dør, indebærer en naturlig åbning til dødsrigerne, og forfædrene – derfor var kvinderne afsondrede, og udførte der rituelle rensninger. Døden, og resterne fra skærilden (måne-sfæren) skulle ikke bæres ind blandt de levende. Disse cykluser viser sig fx tydeligt i mange kvinders drømmeliv.
Kvinden kan helliggøre sit køn ved et sandt fællesskab, ægteskab og svangerskab – dvs. uden promiskuitet i tanke og gerning.

Buddha anbefalede, at hvis man var så åndssvag, at man ikke kunne undgå at falde ind i en livmoder igen, ja så måtte man som minimum finde et sundt kopulerende par i rene omgivelser, og på behørig afstand fra dyr.

Forholdet kan også illustreres med to trekanter, og en sekskantet stjerne. Kvindens trekant med spidsen nedad, mandens trekant med spidsen opad. Lagt over hinanden danner de en sekskant. Denne sekskant må ikke åbnes eller brydes. Åbnes den, trænger asuras ind, og vi bevæger os forbi karma – sjælen tabes.
Det siges, at A. Hitler manglede den ene testikel, det ene ben i trekanten.
Orgasmen er i sin natur luciferisk – i vor tid hører vi om kvinder med orgasmeproblemer, hvilket viser at den Ny Lucifer, lysbæreren som skal føre mennesket mod “Kristus”, går under i Satans mørke dybder, og der, dybest nede i Satans riger, lurer asuras´ frygtlige væsner. Men, vi skal forbi denne kristus.
Nogen forståelse af dette kan ses i Goethes Faust, der med giftbægeret ved munden åbner den femkantede stjerne, og Mefisto “træder ind”. Goethe skelner dog ikke mellem Lucifer og Satan og omtaler ikke asuras i ren form.

Som Solen rejser phallus sig hver dag, livmoderen og ægget, som Månen modnes hver måned – det er Kosmos. Dvs. orden hersker. Derfor var flerkoner naturligt, spermen måtte ikke gå til spilde. Denne forståelse forklarer også hvorfor fx mennesker født højt mod nord har en helt anden plads i evolutionen. En lav svag sol, regelmæssigt endda helt fraværende skaber et anderledes liv og bevidsthed end livet i ækvatoriale egne.

Nu er vi på vej til kaos – feminisme er et udtryk dette, at Månen skal være lig med Solen. Ikke uden grund advarede Buddha mod kvinder i spirituelle fællesskaber. Buddhistiske nonner var underlagt flere regler end munkene – 331 regler mod mændenes 227. Begge køn skulle beherske begær, men, nonnerne skulle dertil aktivt sikre at de ikke virkede æggende på mænd. Samme tendens var udbredt i kristne fællesskaber. Sammenlign dette med nutidens madonnaer og spice-girls.

pyramider-keops-gizaI forlængelse af trekanten, og andre kantede strukturer kan jeg nævne pyramiden. Pyramiden symboliser Åndens død. Ånden er i forsvindingspkt. i pyramidens top-spids. Derfor blev de gl. gravlagte konger i Egypten, i døden, bundet til Jorden. Vi så mange besættelser blandt de første pyramideforskere. Og elektricitetens udbredelse i jordlagene åbnede ny veje for disse gl. dæmoner/fantomer (Jf. fx Moses).

occupied

Frygt er en anden velkendt “åbner” for de ahrimanske magter, fx posttraumaer.
Noget så tilsyneladende banalt som “pottetræning”. Angst for at “gøre” i bukserne mv. Tidligere kunne skolelærere og klassen/gruppen afholde elever fra deres naturlige ærinder pga skamfølelser og lign. De nedre regioner bliv  sæde for frygt.
I kender sikkert det lysende signal i fly og tog, optaget/occupied –  opmærksomhed!

De påvirkninger jeg omtaler i denne blog er medvirkende til at menneskeheden risikerer at falde i “Kloakken” sammen med  den “døde” restklode.

fallout4-vw-gron-car

Fra det postapokalyptiske spil Fallout 4. Fallout er det engelske udtryk for radioaktivt nedfald – og det første testområde blev døbt “treenigheden“. Dvs Ahriman/Sorath/Lucifer.  Citat: “After the initial euphoria og witnessing the explosion has passed, Bainbridge told Oppenheimer, “Now we are all sons of bitches”.”

Indledningsvis omtalte jeg geografien. Her må man forstå at, et område eller lands dybere geografi også omfatter de dyr, planter og mennesker som lever der. Fx for Danmarks vedkommende, som er kendt for sine svin, disse dyr vil uvægerligt farve folket.
Jeg kan da lige nævne, at SAS var de første til at flyve over både den magnetiske- og geografiske nordpol i 1950érne. På første tur over polen var bl.a. den japanske prins Takahito, nu mere end 100 år gl – blev han mon forvandlet til en elektrisk spole?

Som den gamle “saying” siger: Tanker er ikke toldfrie! (Bliver prinsen det nu fordi jeg tænker det?)
Om “tanker”, fra Frihedens Filosofi af Rudolf Steiner. (Men, hvis du læs R Steiners tekster så vær kritisk – dér er mange sandheder, men også noget helt twistet, jf. denne side)

“Moral imagination and the faculty of moral ideation can become

objects ofknowledge only after they have been produced by the 

individual. By then they no longer regulate life, but have already

regulated it. They must be explained in the same way as all other

effective causes (they are purposes only for the subject). We 

therefore deal with themas with a natural philosophy of moral

representations. In addition to the above, one cannot have ethics inthe form of a

science of standards.”