Tunge kilder

På denne side vil jeg fokusere på nogle af de kraftigste kilder til den subtile støj (the Hum) som nævnt på forsiden. Her især de mere energitunge elektromagnetiske anlæg – og nogle radioaktive kilder.
Sidst har jeg en lille beskrivelse af nogle mere vidtgående fysisk/psykiske forhold.

Frederiksværk stål

En række kraftige elektromagnetiske kilder i Danmark (og nabolandene) åbnede, for flere generationer siden, for alvor portene til en nedbrydning af bioorganisk liv. Markant var opbygningen af den danske jern- og stålindustri i første halvdel af det tyvende århundrede. Jernstøberier mv. førte til en massiv udbygning af kraftværker og højspændingsnet.
Især skibsfarten og dermed skibsværfterne skreg på stål. Derfor er det ikke overraskende at de 2 nedenfor nævnte værker ejedes af danske rederier.
mærsk logoMest markant var det AP Møller ejede stålværk i Frederiksværk med deres elektro-smelteovne. Varde Stålværk, med ØK som hovedaktionær, var også en af de større. Disse plasmaovne genererer ekstreme magnetfelter og udsender dertil stråler helt op i det radioaktive område, i røntgen- og gammafeltet.
Klager over infralyd og lavfrekvent støj tog fart, helt “naturligt” i netop  området omkring Frederiksværk.

Tæt på, på Svenskekysten ligger et lignende værk, Höganäs AB. I Sverige og Tyskland er der mange, rigtigt mange! Og, man går stille med dørene.
Allerede i 1915 blev Sjælland el-koblet med Sverige. Mellem Hornbæk og Helsingborg er både kabler med 132 og 400 kilovolt. Og forbindelserne forstærkes.

kortudsnit Nordsjælland-Sverige

Lyden i denne videooptagelse er den målebare støj. “The Hum” høres ikke her, men gerne i stille stunder, fx med hovedet på hovedpuden.

Sluserne er åbne! Og det accelerer, jf disse planer.

Ikke kun hardware som jern, stål og krom!
Som bekendt vandt videnskabens frembringelser hurtigt indpas overalt. Lige fra el- svejsning, røntgenstråler over radar, radio og højspændte fjernsynsapp. til allehånde trådløse teknologier og medicinsk anvendelse.el-svejning lysbue

Fx står 10 000-vis af danske smede og maskinarbejdere dagligt med ansigt og krop i plasmaskæret fra lysbue-svejsningen.

Den medicinske industri! Ethvert sygehus med respekt for sig selv måtte have mindst en MR-skanner. Nu skulle der kæmpes og landets førende rigmænd mr-scanning-4kappede om at komme først med donere disse djævlemaskiner – helt i ledtråd med Kræftens BEKÆMPELSE – navnet siger, at de endnu ikke fattet, at det handler om kræftens FORSTÅELSE. Med den radiologiske behandlingsteknologi (lige fra Finsens kulbuelys og Røntgens ioniserende stråler til MRT- MRI- MR– PET-skannere mv.)  bekæmpes liv på alle fronter – i den evige kamp mellem pest eller kolera. På siden om tunge kilder omtaler jeg bl.a. MR-scannere. For forståelsen af hvilke uhyre kræfter der her bruges kan denne oversigt over magnetstyrker være nyttig. På siden om magnetfelter omtaler jeg bl.a. højspændingen.
For forståelsen af hvilke uhyre kræfter der anvendes i medicinsk øjemed kan denne oversigt over magnetstyrker være nyttig.

Igen er teknologien på forspring i forhold til den sande forståelse. Og ja, skønskriften locomotive northwesteren steel and wire.260px-NS&W_80fra statistikkerne for disse livsforlængende behandlinger kan meget vel være “smukke” – den efterfølgende sjælelige tilstand registres jo ikke.
Et illustrativt billede på en sådan tilstand kan måske anes i filmen Deer Hunter, som  udspiller sig blandt en gruppe mennesker opvokset i plasmaovnenes strålende skær.
Som nævnt kom de første klager over lavfrekvent støj fra Frederiksværk-egnen. Fra udlandet kendes fx the Taos Hum og the Bristol Hum, områder med kraftige radioaktive eksplosioner og udslip – langs Bristol Channel er der 4 atomkraftværker.
Eller, sammenlign gl. billeder og film med nutidens. Man kan ane en tiltagende forhærdning – til nu, hvor folk ligefrem ønsker at være ironmænd m/k.

Elektriske jernbaner skaber udbredte magnetfelter pga de såkaldte vagabonderende strømme, jf. den lyseblå grund på skitse.

Magnetfelt ved jernbaner

Svenskerne er som sædvanlig helt fremme i skoene hvad elektricitet angår. De tester, fra d. 22. juni 2016, elektriske motorveje (E16).

elektrisk motorvej i sverige

“Drengene” fra Nordsjælland (og Horns Herred).
Bemærk; “drengene” her er udelukkende valgt fordi de er forholdsvis kendte i offentligheden, og selv har valgt, at offentligt fortælle om deres liv. Problemet er selvsagt udbredt, både blandt “drenge” og “piger”.
Her i efteråret 2016 har vi kunnet læse om Troels Kløvedal og hans sygdom. Troels oplyser i sine bøger, at han som teenager i perioder flygtede ud i Nordskoven på Horns Herred, og der levede i huler, lige midt imellem kraftværket i Kyndby og stålværket i Frederiksværk.
Ja, huden blev tynd.
ptolumaeusHan blev elektriker, skibsbygger i Helsingør, mv, og sad ofte på dybt vand og “mediterede” – og havde, igen ifølge ham selv, mange skønne “kærlighedsforhold”. Sirenernes smukke sang lokkede ham på afveje, til skibbrud. Glemte at høre advarslerne.

Som Kim Larsen udtrykker det.
”Så kom og dans natten lang 
til tonerne fra en sirenesang 
Lad os glemme glemme os selv 
i de barmhjertige timer 
fra 2 – 5 
Åh, lad os glemme …” 
Nu er han tilhænger af aktiv dødshjælp – jf, esoterisk kristendom, en hjælp til vejen mod landet hinsides karma, også kaldet dødens død.

Som navigatør kender T. Kløvedal uden tvivl det ptolemæiske verdenssystem. Åndeligt talt, giver dette system et mere frugtbart syn end fx den heliocentriske model. heliocentric

Der er selvsagt mange markante figurer fra sådanne “felter”.
Her kan jeg nævne den unge dolkesmed fra DF med de sigende øjne, se til “højre” (giv agt! regnemaskinen kører på højtryk). Klædt i SORT.

Eller badutspringeren og regnbuekrigeren, som i sine tekster skriver: “Husk at tænke; TÆNK – Hjerte – Hjerte – Hjerte – Hjerte, og så er kærligheden på plads”. Lidt som den kendte hypnotisør og sexkrænker Ali HaHaman fra Vejle – “baare tææn´kee på at sooov´e”.
Dette ses gerne forstærket med såkaldt neutral iagttagelse, at vide at man tænker, måske endda udviklet som dobbeltrettet, dvs den får både i hoved og røv, Ak, ja!
Gerne solgt som “både/og”, eller endnu bedre;”hverken/eller”. (Sidstnævnte rummer dog metoder som kan udvikle klarsyn (imagination), inspiration og sand intuition – kendt fra esoterisk kristendom og de hvide skoler).
PS han afslører lidt om forplantningens geografi i en af bøgerne. “Kvinden” fra nord der boller manden med sin klitoris i hans urinrør. Et levn fra den hyperbolske æra? Evolutionen på mere end stand by.

Dvs på samme måde som videnskaben beregner den resulterende strøm/spænding i et punkt i et harmonisk trefaset net som værende lig med nul = 0.
Igen ser vi den sluttede cirkel – sinuskurven, alt kører i ring. Zero Evolution!

sinus-og-cirklen

Hullet i mandalaen!
mandala-yin-and-yang
Som at påstå, at en omgang voldtægt hvor én trykker sit lem ind, i takt med at én anden trækker sit ud, (i/fra samme . .) skulle være lig med et stort 0, at intet er sket.
En fornuftig dommer ville vel (endnu) dømme voldtægt.
Og selvsagt ved vi at der i en vekselstrømskreds er en “positiv” effekt af strøm og spænding.
pulserende effekt 1 faset veksel forsyning.
Jf. min side om kaos.