Link-samling

Link opdateres ikke.
Om afsporet spiritualitet

MISINFORMATIONSSIDER
Elektriske felter og stråling
Sundhedsstyrelsen
Borger.dk
Kræftens Bekæmpelse
Arbejdstilsynet
Strålebeskyttelse
Statens “Forskningsprogrammet for ikke-ioniserende stråling
Mobile Manufacturers Forum
GSM Association
WHO
______________________________
Global oversigt over landenes lovgivning om evt. grænseværdier for EMF. (Bemærk at i Danmark er der pt. (2011) ikke fastsat bindende grænseværdier, ej heller nogen ansvarlig myndighed på området). Eurelectric’s oversigt. EU parlamentets opfordring til skærpede grænseværdier for EMF.
Regeringen støtter nyt EU-ændringsforslag til ”EMFdirektivet”,( KOM (2011) 0348) om dobbelt så meget stråling på arbejdspladserne. Se også samlenotatet, s. 4- . _______________________________
MERE REEL INFORMATION
Elektriske felter og stråling
Norsk side, Einar Flydal
Om miljøpåvirkning fra undersøiske kraftkabler
Oversigt eksisterende og planlagte HVDC undersøiske kabler
Schweizisk myndighedsside, her anerkendes risikoen ved EMF
Schweizisk portal til sundhed, miljø, online målinger af luft-, støjforurening mv
Rådet for helbredssikker telekommunikation
Canadisk side om brug trådløs, dvs. Wi-Fi, mobiltlf. mv. i skoler.
Femtocell, reducerer antallet af mastestationer og sendeeffekten fra mobiltlf.
Den store danske undersøgelse der frikender mobiltelefoni er værdiløs  
Fugle skal beskyttes mod faren fra højspændingsluftlinjer, jf. fx langs Rømødæmningen
Fin film om det hav af elektromagnetiske felter vi alle befinder os i, RESONANCE – BEINGS OF FREQUENCY
Svensk portal om strålingsfare.
Indisk videnskabelig undersøgelse, EMF påvirker forplantningen
Svenske Örjan Hallberg om strålingsfare.
Satellit baseret Wi-Fi er på vej.
Afmagnetisering af bildæk

___________________________________________________________
Støj
Ålborg Universitet
Undersøgelse af støjens virkninger på blåhvaler (jan 2012).
Støjpåvirkninger fra havvindmøller (havpattedyr).
Generelle miljøpåvirkninger fra havvindmøller.
Tougaard, J. 2012. Undervandsstøj i danske farvande – status og problemstillinger i forhold til økosystemer.
Deep ocean ambient noise trend.
En afdækning af hvorfor nuværende standarder for lavfrekvent støjmåling er værdiløse.
Om hørelse af lavfrekvent støj og infralyd.
Befolkningen udvikler stigende følsomhed i LF-lydspektret. (nov 2012)
Arbejdsrelateret støj blandt søfarende – Textbook in Maritime Medicin.
Hvaler strander pga. sonar.
Schweizisk støjkortlægning
The Hum, historie og mulige årsager.
__________________________________
Healing af høresans
Tysk side om høresansens regenerative potentiale og evne
Svensk musikers erfaring med LASER-lys.
______________________________________
Litteratur
Dr. Robert O. Becker. “Cross Currents” – The Body Electric: Electromagnetism And The Foundation Of Life.
Jes Bertelsen. “Dybdepsykologi 3 – Den vestlige meditations psykologi“. Her omtaler Jes B. Itzhak Bentovs fire teser, hvoraf især tesen om vibrationer som pendulbevægelser er relevant i forhold til “Svingende forstyrrelser”.
En lille bog fra 1970’erne om kundalini og psykoser, (download). God beskrivelse af mulige fænomener/oplevelser i meditative tilstande.
Om lydeffekter og healing, rygmarvsresonanse.
__________________________________
Målegrej
Program til lydmåling og lyd-analyse.
Online støjmåling ved lufthavn.
Det svenske arbejdstilsyns vejledning om brug af mobiltelefoner til støjmåling (iPhone, iPad och android)
Eksempel på Mikrofonfølsomhed i iphones og div headsets, udstyr til iPhones mm. __________________________________
Oversigter, kort, diagrammer mv
Svenske kort, tekniske installationer, herunder det elektriske stamnet.
Russisk LORAN
Vest-europæisk LORAN
_____________________________________
Klima
Alsidig site, RealClimate.
Alsidig site, 350 Science.
IPCC
James Hansen personlige hjemmeside om global opvarmning.
Ugentlig måling af atmosfærens CO2-indhold.
Klimaforandingerne sker her og nu, se grafer fra WMO (23. marts 2012)
Daglige målinger af havisens udbredelse i Arktis, og her.
Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK).
Nogle avisers “grønne” sites.
Australsk side Code Red.
Tysk wiki om global opvarming, med mange dybe link.

Energi
Vindkraftproduktion, Danmark
Vindkrafthistorikken for både elproduktionsmåde og elpriserne
Vindkraftproduktion, Sverige
Vindkraftproduktion, Tyskland
Vindkraft, eksempel på produktion sammenholdt med installeret effekt.
Vindmøller-vinger skaber vinde ladet med statisk elektricitet
Vindmøllekritiske grupper.
Energiforbrug internettet (globalt)
Vindmøllestatistik (globalt) __________________________________________________
Jordens tilstand
FNs seneste store rapport – Global Enviromental Outlook 5 (6. juni 2012) GEO 5 ________________________________________________________
Bevidsthed, psyken,
Rudolf Steiners bøger og foredrag.
Moderne neurovidenskab, neurofænomenologi af Francisco Valera.
Psykoenergetik. William A. Tiller’s hjemmeside
Analoge/digitale-, eller primære/sekundære-, eller højre/venstre hjerne-processer.
“Kunst” i den nye gyldne tidsalder, et essay af Elias Capriles
Ajourførte udgave af Den Tibetanske bog om Bevidsthedens Befrielse og Sandhedens Evangelium af Hermann Kuhn, fri download.
Global Consciousness Project
______________________________________
Internettet
Alternativer til google-søgemaskine, (neutral og uden registering), DuckDuckGo Ixquick
Forkorte lange links ___________________________________________________
Nogle breve, e-mails mv til myndigheder.
Mail til erhvervsministeren om skibsfartens vækst
Notat til Danmarks Tekniske Universitet om forholdende i havundersøgelsesskibet DANA
En “føljeton” om en højspændingsulykke ved Esbjerg, et højspændt hegn og Sydenergi ruller ud.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s