Magnetiske felter

 

Link til illustration der viser hvor meget mikrobølgestrålningen er øget.

I Danmark har myndighederne kun vejledende grænseværdier for (ikke-ioniserede) elektriske og magnetiske felters (EMF) påvirkning af mennesker. Og disse grænseværdier er udelukkende baseret på termiske virkninger samt evt. kortslutninger i organismens nervesignaler. Langtidseffekterne af strålingerne er ikke vurderet og er derfor ikke reguleret i de danske regler. Mange andre andre lande har fastsat væsentlige lavere grænseværdier, fx har Schweiz værdier der er 10000 gange lavere end de tilsvarende danske.

asea svensk stærkstrøm

Svenske ASEAs Logo. Taler for sig selv.

Ingen regel uden undtagelse – elektriske kredse’s indbyrdes påvirkning er yderst gennemreguleret, se fx det såkaldte EMC-direktiv – her har teknikerne noget håndgribeligt og målbart, så her gives der fuld opmærksomhed. En radio der gnitrer en anelse får myndighederne til at rykke ud. IT Telestyrelsen har en stor afdeling udelukkende til dette formål, den såkaldte støjtjeneste.
Ja uuha-dada, en knalletkører på vejen med en defekt eller dårlig tændrørshætte risikerer at blive jagtet af politiet…haha.
Men ingen tager sig af, at levende væsener forstyrres af EMF-signaler – her er der bare ingen “støjtjeneste”.

Link; Den jysk-fynske højspændingslinie ført over rækkehuse i Middelfart. (Blev kabelført i 2014)
Link; Thy- eller Frøstruplejeren. Her illustreres bl.a. hvordan de mere yderligtgående blandt baby-boomerne (68’er) udviser totalt fravær af reel indføling og forståelse for samspillet mellem natur og energi.
Her er grobund for et udflippet astralt helvede!
Over Thylejeren ses højspænding, som koblet med drugs, skamløs sex, ødelæggende musik mv, med tiden, er evt. sket, åbner for en total nedbrydning af selve livskræfterne – antiliv opstår, en screening vil vise eksempler på alle mulige slags spaltninger, skizofreni, psykoser mv.
En simpel drømmetydning vil her vise allehånde trolderi, slanger og krybdyr, porten fører til asuras, i soldemonens domæne.
Iøvrigt også klods op ad den højspændte jævnstrømsforbindelse (HVDC) Skagerrak 1, 2, 3, 4 mellem Kristianssand i Norge og Vester Thorup Klitplantage.

magnet_html_m54cad4f21

Billedet viser magnetfeltet omkring en 2 x 400 kV transmissionslinje ved fuld belastning (1920 Ampere). Inde i de røde “rør” er feltstyrken større end 100 microtesla (µT), ved kanten af det ydre violette “rør” er feltstyrken faldet til 1 µT.

transformer_html_m1db9a49c

Typisk magnetfelt omkring en 10/0,4 kV transformerstation. Igen inde i det røde “felt”, er feltstyrken større end 100 microtesla (µT), og ved kanten af det ydre violette “felt” er feltstyrken faldet til 1 µT. Det viste magnetfeltet er fra en optimal dimesioneret transformer – felter fra transformere med asymmetrisk last kan have betydeligt større udstrækning.

EMF_cable

Magnetfeltet omkring et højspændings-jordkabel. Sæt ikke picnic-kurven her!

Sammenligning mellem højspændingslinier som luftledere og kabelført.

Også elektriske jernbaner skaber udbredte magnetfelter pga de såkaldte vagabonderende strømme, jf. den  lyseblå grund på skitse.
Magnetfelt ved jernbaner

På siden om tunge kilder omtaler jeg bl.a. MR-scannere. For forståelsen af hvilke uhyre kræfter der her bruges kan denne oversigt over magnetstyrker være nyttig.

Danmark er helt i bund med hensyn til at gennemføre EUs minimumsforeskrifter for beskyttelse mod elektromagnetiske felter og stråling, jf. denne oversigt fra EU kommisionen fra 2009, se især side 7. EU-rådets seneste rapport om EMF, maj 2011.
En stor schweizisk undersøgelse af 4.7 mill. mennesker viser en klar sammenhæng mellem eksponering for magnetfelter og død som følge af alzheimer.
Den såkaldte “Seletun Scientific Panel” (en gruppe af fagforskere) opfordrer i 2010 alle lande til, at indføre og sikre at en række minmums sikkerhedsstandarder overholdes. Blandt andet følgende tiltag for ekstremt lavfrekvente felter og stråling:

  • Maksimal magnetfeltstyrke på 0,1 µT (1 mG) vægtet på en 24 timers basis
  • Forbyde højfrekvente transiente spændinger i el-installationerne
  • Krav om HF-filtre på elektronik-brugsgenstande (fx CFL-pærer)
  • Faste el-installationer føres i skærmende og jordet kappe

Den danske regering støtter nu (nov.2011) et nyt EU-ændringsforslag til ”EMFdirektivet”,( KOM (2011) 0348) om dobbelt så meget stråling på arbejdspladserne. Se også samlenotatet, s. 4-.
Og ikke overraskende! – jf. direktivteksten efter stort press fra medicinalindustrien, den offentlige sundhedssektor mv. som ønsker mere knald på MRI-skannerne. Overordnet sker dette selvfølgeligt helt i overensstemmelse med den herskende opfattelse af “udvikling”, som jeg har beskrevet her.

Scale of electric field strength in volts per metre (V/m).
(Hentet/lånt fra Schweizisk myndighedsfolder)

Mobiltelefoner, er de kræftfremkaldende? hm – se her, og her, et link til en god side om mobiltelefoni og sygdom! Nyere reportage om Wi-Fi og mobil telefoni.

Link, El i jorden
Rådet for helbredssikker telekommunikation.

De store teleselskaber opgraderer nu til 4G net, det sker med voldsom hast og helt uden kontrol fra myndighederne, se dækningskort for telia og tdc.
Global satellit-baseret Wi-Fi er på vej.

Solceller kan selvsagt også bevirke elektrosmog. Tage med jævnstrsolceller baubiologieømsfelter, invertere med allehånde “beskidte” strømme osv. Igen et emne der sjældent omtales her til lands. I Tyskland og Schweiz er “bau-biologer” mere bevidste om problemerne.

Andre EMF-kilder.
Et par upåagtede emf-kilder bør også nævnes her.

Krydstogtskibe.
Udover alm. lavfrekvent støj fra det mekaniske  udstyr, er mange moderne krydstogtskibe ofte med dieselelektriske anlæg, med azimutpropeller monteret udenfor skibsskroget. Dvs med kraftfulde højspændingsmotorer og dermed EMF-felter udenfor skroget.

Azimut dieselelektrisk fremdrivningQueen Mary 2
Når sådanne krydstogtskibe anløber havn er de ledsaget af kraftfulde felter.
Fx er krydstogtskibet Queen Mary II udstyret med 4 stk. elektromotorer med en samlet effekt på 86 000 kW. (Svarer ca. til Svanemølle-værkets elproduktion)
Mange andre skibe, især specialskibe indenfor offshore samt flådefartøjer har lign. anlæg.

Skibstrafikken kan følges, fx via marinetraffic.com.

Kystradaranlæg
Alle danske farvande overvåges nu med med Scanter 4000 og 2100 radaranlæg. 20 kW sendere.
Dertil er der selvsagt radaranlæg på skibe der gennemsejler de danske farvande.

Skibstrafik i Storebælt, 2009: 26474 gennemsejlinger
Skibstrafik i Øresund, 2009: 31574 gennemsejlinger.


Kystradar 2004 eksisterende.

Kystradar 2004 nye type

Dertil kommer en række kraftfulde radaranlæg i fly- og missilvarslingssystemet.

Skemaer som også  viser de ioniserede stråler, de radioaktive stråler, jf. siden om kilder hvor jeg omtaler gammastråler fra plasmaovnene. Gammastråler, og de radioaktive alpha- og betapartikler (eller stråler) er de almen kendte. Neutronstråler, kendt fra neutronbomber skaber ustabile isotoper, som udstråler Beta-stråler.

spectre
elektromag-spectrum
(fortsættelse følger)

Ralph Sylvestersen

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s